Giới thiệu

Quận Cam đang phát triển Kế hoạch Di chuyển Chủ động (ATP) sẽ thiết lập tầm nhìn và lộ trình thi công cơ sở vật chất dành cho người đi bộ và đi xe đạp trong các cộng đồng chưa hợp nhất của Quận và dọc theo các kênh kiểm soát lũ lụt do Quận sở hữu. Bằng cách quy hoạch một mạng lưới di chuyển chủ động an toàn và thuận tiện, mục tiêu của kế hoạch này là kết nối nhiều người hơn với việc làm, hàng hóa, dịch vụ và mạng lưới giao thông công cộng mà không cần sử dụng ô tô, do đó cải thiện sức khỏe cộng đồng và giảm tác động môi trường từ số dặm xe đã đi ( VMT) và phát thải khí nhà kính (GHG).

Việc phát triển kế hoạch này được tài trợ một phần bởi Chương trình Tài trợ Quy hoạch Giao thông Bền vững Caltrans 2020-21.

Lộ trình Kế hoạch

Plan Events

Khởi động Kế hoạch
Tháng Sáu 2020
Đánh giá các điều kiện và nhu cầu hiện có
Tháng Sáu 2020 – Tháng Năm 2021
Các bên liên quan và cộng đồng cùng tham gia
Tháng Tám 2020 – Tháng Hai 2022
Phân tích nhu cầu
Tháng Một 2021 –
Tháng Bảy 2021
Dự thảo Khuyến nghị về Di chuyển Chủ động
Tháng Bảy 2021 –
Tháng Mười 2022
Hoàn tất Khuyến nghị về Di chuyển Chủ động
Tháng Một 2022 –
Tháng Sáu 2023

Tham gia

Quận hoan nghênh quý vị cộng tác trong quá trình quy hoạch bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng của quý vị để cải thiện việc đi bộ và đi xe đạp trong các cộng đồng chưa hợp nhất của chúng ta.

[Survey icon] [Survey icon]

Bản đồ lấy ý kiến người dân

Giúp xác định các vị trí cần cải thiện

[Survey icon] [Survey icon]

Khảo sát

Làm khảo sát nhanh

[Survey icon] [Survey icon]

Sự kiện cộng đồng

Tham dự một sự kiện cộng đồng

Bản đồ lấy ý kiến người dânKhảo sát cộng đồng

Cuộc khảo sát cộng đồng hiện đã kết thúc để lấy ý kiến khi nhóm của chúng tôi đánh giá các câu trả lời. Cảm ơn bạn đã chia sẻ đầu vào của bạn!

Sự kiện

Sự kiện sắp tới

Gặp gỡ chúng tôi trên mạng đế có thể thấy những cải thiện đựơc đề nghị trong tương lai cho cơ sở hạ tầng của người đi bộ, đi xe đạp và dọc theo những con đường có hệ thống phòng chống lũ tại những khu chưa hợp nhất trong cộng đồng của Quận Cam.

Xin mời quý vị tham dự Cuộc Hội Thảo Trực Tuyến với Cộng Đồng vào ngày 25 và 26 tháng Một, năm 2023 để được xem những đề nghị về việc cải thiện Kế Hoạch Giao Thông trong tương lai

Không có sự kiện nào ở đây

CÓ SẴN CÂU HỎI NÀO CHO NHÓM CHÚNG TÔI? Quý vị có thể email trước đến: projectinfo@ocpw.ocgov.com

Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch cho ngôn ngữ không phải là Anh ngữ trong cuộc hội thảo này, xin gọi chúng tôi tại (714) 667-9759 vào Hạn chót Tháng Một 20.

Những sự kiện đã qua

Tài liệu

Khi quá trình quy hoạch diễn ra, chúng tôi sẽ xuất bản tài liệu trên trang web này để quý vị xem xét. Chưa có tài liệu.

Liên hệ

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc nhận xét về kế hoạch, vui lòng chia sẻ với chúng tôi. Nhân viên quy hoạch sẽ kiểm tra phản hồi trang web hàng tuần và sẽ sớm phản hồi với quý vị.

  • Chia sẻ phản hồi, suy nghĩ và ý tưởng của quý vị. Vui lòng để lại họ tên và thông tin liên hệ của quý vị nếu quý vị muốn nhận phản hồi từ đội ngũ của chúng tôi.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nhận thông tin

Đăng ký tại đây để nhận email thông báo về các sự kiện sắp tới và cập nhật kế hoạch!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.