Giới thiệu

Quận Cam đang phát triển Kế hoạch Di chuyển Chủ động (ATP) sẽ thiết lập tầm nhìn và lộ trình thi công cơ sở vật chất dành cho người đi bộ và đi xe đạp trong các cộng đồng chưa hợp nhất của Quận và dọc theo các kênh kiểm soát lũ lụt do Quận sở hữu. Bằng cách quy hoạch một mạng lưới di chuyển chủ động an toàn và thuận tiện, mục tiêu của kế hoạch này là kết nối nhiều người hơn với việc làm, hàng hóa, dịch vụ và mạng lưới giao thông công cộng mà không cần sử dụng ô tô, do đó cải thiện sức khỏe cộng đồng và giảm tác động môi trường từ số dặm xe đã đi ( VMT) và phát thải khí nhà kính (GHG).

Việc phát triển kế hoạch này được tài trợ một phần bởi Chương trình Tài trợ Quy hoạch Giao thông Bền vững Caltrans 2020-21.

Lộ trình Kế hoạch

Plan Events

Khởi động Kế hoạch
June 2020
Đánh giá các điều kiện và nhu cầu hiện có
June 2020 – February 2021
Các bên liên quan và cộng đồng cùng tham gia
August 2020 – June 2021
Phân tích nhu cầu
November 2020 –
April 2021
Dự thảo Khuyến nghị về Di chuyển Chủ động
March 2021 –
June 2021
Hoàn tất Khuyến nghị về Di chuyển Chủ động
July 2021 –
November 2021

Tham gia

Quận hoan nghênh quý vị cộng tác trong quá trình quy hoạch bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng của quý vị để cải thiện việc đi bộ và đi xe đạp trong các cộng đồng chưa hợp nhất của chúng ta.

[Survey icon] [Survey icon]

Bản đồ lấy ý kiến người dân

Giúp xác định các vị trí cần cải thiện

[Survey icon] [Survey icon]

Khảo sát

Làm khảo sát nhanh

[Survey icon] [Survey icon]

Sự kiện cộng đồng

Tham dự một sự kiện cộng đồng

Bản đồ lấy ý kiến người dânKhảo sát cộng đồng

Vui lòng hoàn thành bản khảo sát ngắn của chúng tôi để giúp chúng tôi hiểu cách quý vị hiện đang di chuyển qua Quận Cam và các cải thiện mà quý vị muốn thấy.

Khởi chạy trong cửa sổ mới 
Bắt đầu 

Sự kiện

Sự kiện sắp tới

Chúng tôi sẽ tổ chức các hội thảo ảo và các sự kiện tiếp cận cộng đồng để nói chuyện với các thành viên cộng đồng và kết hợp phản hồi vào kế hoạch cuối cùng.

Chưa có sự kiện nào ở đây!

Tài liệu

Khi quá trình quy hoạch diễn ra, chúng tôi sẽ xuất bản tài liệu trên trang web này để quý vị xem xét. Chưa có tài liệu.

Liên hệ

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc nhận xét về kế hoạch, vui lòng chia sẻ với chúng tôi. Nhân viên quy hoạch sẽ kiểm tra phản hồi trang web hàng tuần và sẽ sớm phản hồi với quý vị.

  • Chia sẻ phản hồi, suy nghĩ và ý tưởng của quý vị. Vui lòng để lại họ tên và thông tin liên hệ của quý vị nếu quý vị muốn nhận phản hồi từ đội ngũ của chúng tôi.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nhận thông tin

Đăng ký tại đây để nhận email thông báo về các sự kiện sắp tới và cập nhật kế hoạch!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.